วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

หนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จ.ราชบุรี

ปกหน้า - ปกหลัง


















ชื่อหนังสือ  หนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
พิมพ์เมื่อ  -ไม่ระบุ- (สันนิษฐานว่าจัดพิมพ์ในสมัย นายวันชัย  ธีระสัตยกุล ดำรงตำแหน่งนายก อบจ.ราชบุรี)
สถานที่พิมพ์ -ไม่ระบุ-
เนื้อหาโดยสังเขป (จัดพิมพ์เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • ที่ตั้งและอาณาเขต
 • แผนที่
 • ประวัติเมืองราชบุรี
 • การเดินทางสู่ราชบุรี
 • 8 เชื้อชาติในราชบุรี
 • แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี
 • เทศกาล กิจกรรม  งานประเพณี
 • สถานที่พัก
 • ร้านอาหาร
 • ร้านของฝาก
 • หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
สถานที่พบ ห้องสมุดราชบุรีศึกษา 20/24 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี


**********************************

ไม่มีความคิดเห็น: