วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เอกสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 จังหวัดราชบุรี

ซ้าย : หน้าปก   ขวา : หน้า 3- ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ราชบุรี

ซ้าย : หน้าปก   ขวา : หน้า 3- ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.ราชบุรี

ซ้าย : หน้าปก   ขวา : หน้า 3- ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ราชบุรี

ซ้าย : หน้าปก   ขวา : หน้า 3- ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ราชบุรี

ซ้าย : หน้าปก   ขวา : หน้า 3- ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.ราชบุรี

ชื่อเอกสาร (เรียงจากบนลงล่าง)
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2554 จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2554 จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2554 จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2554 จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2554 จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 5
กำหนดเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2554 เวลา 08:00-15:00 น.
ผู้จัดทำ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เลขที่ 40/3 ถ.อำเภอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3232-7439 และสายด่วนเลือกตั้ง โทร.1171 เว็บไซต์ : http://ratchaburi.ect.go.th  อีเมล์ ratchabu@ect.go.th
เนื้อหาโดยสังเขป
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้งกลาง ความรู้เกี่ยวกับ ส.ส. การเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง การลงคะแนน ส.ส.ล่วงหน้า ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การแจ้งเหตุหรือเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
  • ข้อมูลของผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดราชบุรี ของเขตนั้นๆ
  • รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ทั้ง 40 พรรคการเมือง
การแจกจ่าย แจกจ่ายฟรี ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นๆ  โดยส่งไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (บ้านเลขที่ละ 1 เล่ม)

***********************************
อ่านเพิ่มเติม
สรุปรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขต จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: