วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง (2501)

ชื่อหนังสือ วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 
เนื้อหา อนุสรณ์ ป.กศ.2501 (ป.กศ.รุ่นแรกวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง)
ปีที่พิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2502
พิมพ์ที่ สหประชาพาณิชย์ (แผนกการพิมพ์) 299/3 ถ.ลาดหญ้า ธนบุรี
ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา นางนิภา  กองบุญมา
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

*************************


ไม่มีความคิดเห็น: