วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ที่ระลึกครบรอบ 21 ปี ของการจัดตั้งเทศบาลเมืองราชบุรี (พ.ศ.2499)


ชื่อหนังสือ เทศบาลเมืองราชบุรี ที่ระลึกวันครบรอบปีที่ 21 
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2499
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ประยูรวงศ์ 58 หน้าวัดประยูรวงศ์ พระนคร    
พิมพ์ในโอกาสการจัดงานวันที่ระลึกคล้าวยวันสถาปนาเทศบาลเมืองราชบุรี ครบปีที่ 21 
เนื้อหาโดยย่อ ประวัติและผลงานของเทศบาลเมือราชบุรี
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

**************************

ไม่มีความคิดเห็น: