วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ที่ระลึกการพระราชทานกฐินต้น ณ วัดโชติทายการาม (พ.ศ.2510)

ชื่อหนังสือ ที่ระลึกในการพระราชทานกฐินต้น ณ วัดโชติทายการาม
จัดทำโดย อ.ดำเนินสะดวก
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2510
พิมพ์ที่ ดำเนินการพิมพ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นายสุเทพ จังเกรียงไกร 
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราฃบุรีศึกษา : My Books

*************************

ไม่มีความคิดเห็น: