วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

จิตรกรรมในพระปรางค์วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2501)

ชื่อหนังสือ จิตรกรรมในพระปรางค์วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี
จัดทำโดย กรมศิลปากร
โอกาส พิมพ์ถวายไว้สำหรับวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2501
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์พระจันทร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร
เจ้าของ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา นายสนั่น บุณยศิริพันธุ์
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

****************************

ไม่มีความคิดเห็น: