วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราชบุรี (พ.ศ.2505)

ชื่อหนังสือ ราชบุรี 2505
จัดทำโดย จังหวัดราชบุรี
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2505
พิมพ์ที่ บริษัท ประเสริฐธนกิจ จำกัด เลขที่ 377/10-12 ข้างสภานีตำรวจจักรวรรดิ ถนนทรงวาด1 พระนคร โทร.22205
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา น.ส.วีระวรรณ วัฒนโสภณวงศ์ 
เนื้อหาโดยย่อ รายงานกิจการจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2503-2504 รายงานถึงสภาพความเป็นอยู่และวิวัฒนาการของจังหวัดราชบุรี ทั้งในการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น ในรอบปี พ.ศ.2503-2504
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

************************
                                   

ไม่มีความคิดเห็น: