วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การหล่อพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พ.ศ.2511)

ชื่อหนังสือ การหล่อพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
จัดทำโดย กรมการรักษาดินแดน
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ 253 สี่แยกสำราญราษฎร์ พระนคร
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2511 
แจกจ่าย  2 สิงหาคม 2511
เนื้อหาโดยย่อ อธิบายความเป็นมาการหล่อพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราฃบุรีศึกษา : My Books

*****************************

ไม่มีความคิดเห็น: