วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

อัศนี พลจันทร บรรพอัยการผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรม

ปกหน้า


ปกหลัง
ชื่อหนังสือ : อัศนี  พลจันทร บรรพอัยการผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรม
เนื้อหา : ประวัติโดยละเอียดของอัศนี พลจันทร
ผู้เขียน : ยืนหยัด  ใจสุมทร

จัดทำโดย : มูลนิธิอัศนี  พลจันทร (นายผี) (ดูรายละเอียด)
พิมพ์เมื่อ : 11 พฤษภาคม พ.ศ.2556
ISBN : 978-616-91742-0-2

สถานที่เก็บรักษา : ห้องหนังสือ : พิพิธภัณฑ์บ้านสี่ผู้เฒ่า

**************************************
ไม่มีความคิดเห็น: