วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

อัศนี พลจันทร บรรพอัยการผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรม (พ.ศ.2556)

ปกหน้า


ปกหลัง


ชื่อหนังสือ : อัศนี  พลจันทร บรรพอัยการผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรม
เนื้อหา : ประวัติโดยละเอียดของอัศนี พลจันทร
ผู้เขียน : ยืนหยัด  ใจสุมทร

จัดทำโดย : มูลนิธิอัศนี  พลจันทร (นายผี) (ดูรายละเอียด)
พิมพ์เมื่อ : 11 พฤษภาคม พ.ศ.2556
ISBN : 978-616-91742-0-2

สถานที่พบ : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

**************************************

ไม่มีความคิดเห็น: