วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แผ่นพับแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว จ.ราชบุรี (พ.ศ.2556)

                  ด้านหน้า                                                   ด้านหลัง      

ชื่อเอกสาร : แผ่นพับแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว จ.ราชบุรี
เนื้อหา : แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวภายใน จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด) เบอร์โทรศัพท์สถานที่สำคัญในแต่ละอำเภอ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว อ.สวนผึ้ง (ดูรายละเอียด) แนะนำร้านอาหาร 
ผู้จัดทำ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี
ปีที่จัดทำ : ไม่ระบุ
ได้รับเมื่อ : 24 ก.พ.2556 แจกจ่ายในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

******************************

ไม่มีความคิดเห็น: