วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวใน จ.ราชบุรี
แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวใน จ.ราชบุรี
เหตุที่จัดพิมพ์  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม พ.ศ.2547 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้ง 24 ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม พ.ศ.2548 ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ
จัดทำโดย จังหวัดราชบุรี
ผู้ให้การสนับสนุน โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนราชบุรี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์บ้านสี่เฒ่า

ไม่มีความคิดเห็น: