วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ราชบุรีเกมส์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ราชบุรีเกมส์ จัดพิมพ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม พ.ศ.2547 ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ
จัดทำโดย จังหวัดราชบุรี
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์บ้านสี่เฒ่า

ไม่มีความคิดเห็น: