วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สูจิบัตรพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์สูจิบัตร พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์
ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม พ.ศ.2547
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์บ้านสี่ผู้เฒ่า

**********************************

ไม่มีความคิดเห็น: