วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สมุดภาพระบายสี มังกรแก้ว (พ.ศ.2547)สุมดภาพระบายสี "มังกรแก้ว"
จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์  ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม พ.ศ.2547 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้ง 24 ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม พ.ศ.2548  ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์บ้านสี่เฒ่า

สติกเกอร์ที่อยู่ในสุมุด
ไม่มีความคิดเห็น: