วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ็ดวัด..อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (พ.ศ..........)

ด้านหลัง                                                 ด้านหน้า


ชื่อหนังสือ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ็ดวัด สัมผัสอารยธรรมลือเลื่อง เมืองคนสวยโพธาราม
ประเภทหนังสือ แนะนำกิจกรรมท่องเที่ยว
ปีที่พิมพ์ ไม่ทราบ แต่จัดพิมพ์ในสมัยนายพลวัต  ชยานุวัชร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี
ผู้ออกแบบ เจน  รัตนพิเชฎฐชัย
พิมพ์ที่ นครปฐมการพิมพ์ โทร.0-3424-4555
เนื้อหาโดยสังเขป แนะนำกิจกรรมไหว้พระเจ็ดวัด ในวันเดียว ในเขต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยเริ่มต้อนที่ วัดหนองโพ วัดพระศรีอารย์ วัดโบสถ์ วัดคงคาราม วัดกลาง วัดขนอน และสุดท้ายวัดเขาช่องพราน พร้อมแผนที่เส้นทางประกอบ
สถานที่พบ ห้องสมุดราชบุรีศึกษา 20/24 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี
อ่านเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น: