วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สารคดีชุดประเพณีลอยกระทงมอญสยาม ประจำปี 2553


สารคดีชุด ประเพณีลอยกระทงมอญสยาม ประจำปี 2553
สถานที่ วัดโพธิโสภาราม ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประเภทสื่อ SuperVCD
วัตถุประสงค์ เพื่อการอนุรักษ์ เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและประเพณีมอญสยามลุ่มน้ำแม่กลอง คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี
จัดทำโดย กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญสยาม ลุ่มน้ำแม่กลอง (http://www.monsiam.net)
สถานที่จำหน่าย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ดูที่ตั้งและพิกัด)

ไม่มีความคิดเห็น: