วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

บัตรเชิญร่วมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา ครั้งที่ 23 (พ.ศ.2554)

ด้านใน

ด้านนอก พับเป็น 3 ท่อนเหลือขนาดซองจดหมาย

ชื่อเอกสาร  บัตรเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและปิด การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาครั้งที่ 23 ประจำปี 2554  "พญาผึ้งเกมส์"
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน จังหวัดราชบุรี
พิธีเปิด วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
พิธีปิด วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
ผู้จัดทำ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
สถานที่พบเอกสาร ห้องสมุดราชบุรีศึกษา 20/24 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น: