วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สารคดีชุดงานประเพณีสงกรานต์มอญสยาม ลุ่มน้ำแม่กลอง ปี 2553


สารคดีชุด
งานประเพณีสงกรานต์มอญสยาม ลุ่มน้ำแม่กลอง ปี 2553
จัดทำโดย
กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญสยาม ลุ่มน้ำแม่กลอง

หาซื้อได้ที่
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น: