วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (จ.ราชบุรีเป็นเจ้าภาพ)


ชื่อหนังสือ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2554
วาระที่จัดทำ จังหวัดราชบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดราชบุรี
เนื้อหาโดยสังเขป
 • สารจาก รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา,ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี
 • ความเป็นมาชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
 • ประวัติการแข่งขันกีฬาชาวดอย
 • กำหนดพิธีเปิด-ปิด
 • รายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่
 • ชนิดกีฬา กำหนดการแข่งขัน ระเบียบการแข่งขัน
 • ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง,นักกีฬาอาวุโส,ผู้แทนผู้ตัดสินกีฬา
 • การประกวดธิดาชนเผ่า
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในราชบุรี
 • เพลงพญาผึ้งเกมส์
ผู้จัดทำ
 1. นายไกรสร  กลับทวี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
 2. นายพรรณชัย  เจนนพกาญจน์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
 3. นายนิพนธ์ งามยิ่งยวด เจ้าหน้าที่กีฬาเมืองราชบุรี
โรงพิมพ์ : ไม่ได้ระบุ
แจกจ่ายฟรี

******************************************


ไม่มีความคิดเห็น: