วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คำบรรยาย"ต้นไม้ยาไทย"

ปกหนังสืองานศพหมอสูน หงษ์ทอง
ที่มาของภาพ : เอนก นาวิกมูล

หนังสือคำบรรยาย "ต้นไม้ยาไทย" คณะเภสัชกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ หมอสูน หงษ์ทอง ณ เมรุวัดสัตนารถปริวัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2510

เนื้อหา : ข้างในเป็นประวัติหมอสูน  หงษ์ทอง ซึ่งนายสมัคร หงษ์ทอง (บุตรชาย) เป็นผู้เขียนได้อย่างน่าอ่าน  ตามด้วยคำไว้อาลัยของพระพิทักษ์สมุทรเขต เพื่อนเก่าและคนเก่าๆ ในราชบุรีหลายคน ต่อจากนั้นจึงเป็นภาคความรู้เรื่องต้นไม้ยาไทยที่หมอสูนฯ เคยบรรยายไว้เมื่อครั้งเป็นวิทยากรพิเศษให้นิสิตฯ คณะเภสัชกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2484 มาจัดพิมพ์  (อาจารย์ไฉน  สัมพันธารักษ์ เป็นผู้แนะนำให้ไปเอาบันทึกของ ดร.วิเชียร จีรวงศ์ ที่เคยนั่งจดคำบรรยายของหมอสูนฯ ในห้องเรียนครั้งนั้น)


ที่มา
เอนก นาวิกมูล. (2551). หมอสูน คนดี. กรุงเทพฯ : แสงดาว.

ไม่มีความคิดเห็น: