วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ส.ค.ส.2504

ส.ค.ส. พ.ศ.2504
เป็นภาพหอนาฬิกา (สนามหญ้า) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
พระในภาพมีนามว่า "พระสมพร  จันทรวงศ์"
ที่มา : อัลบั๊มภาพของนายสละ จันทรวงศ์


ไม่มีความคิดเห็น: