วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กะเหรี่ยงโพล่วง (พ.ศ.2544)


ชื่อหนังสือ : กะเหรี่ยงโพล่วง เขตวัฒนธรรมราชบุรี
จัดทำโดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
งบประมาณ :ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2544
สถานที่พบ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
พบเมื่อ : 13 ก.พ.2554


ไม่มีความคิดเห็น: