วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

แมคเอซิน วัฒนา วิทยา (จดหมายเหตุแสงอรุณ)

หนังสือจดหมายเหตุแสงงอรุณ แมคเอซินวัฒนาวิทยา
หรือจดหมายเหตุแสงอรุณ ฉบับเดือนธันวาคม ร.ศ.126 พ.ศ.2450
ใช้ภาพถ่ายสะพานรถไฟราชบุรี (สะพานจุฬาลงกรณ์) ปิดบนหน้าปก
หนังสือจากห้องสมุดศรัณย์ ทองปาน
ที่มาของภาพ
เอนก นาวิกมูล.(2551). หมอสูน คนดี. กรุงเทพฯ : แสงดาว.

ไม่มีความคิดเห็น: