วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ยันต์ตรีนิสิงเห (ภาพยันต์เพดาน)

ภาพยันต์ตรีนิสิงเห หอพระไตรปิฎก
วัดป่าไผ่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : ยันต์ตรีนิสิงเห มหาเป้อ วัดป่าไผ่

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมขออนุญาติปริ๊นไปบูชานะครับ อนุโมทนาด้วยครับ ขอบคุณครับ