วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เอกสารอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นแรกฯ (พ.ศ.2519)


ชื่อเอกสาร : การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นแรก 123/3 ของกิ่งอำเภอสวนผึ้ง เมื่อ พ.ศ.2519
สถานที่อบรม : โรงเรียนบ้านบ่อ ต.สวนผึ้ง กิ่ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น: