วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

แนวคิดทางธรรม (พ.ศ.2554)


ชื่อหนังสือ : แนวคิดทางธรรม
พิมพ์แจกฟรี เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูธีรญาณประยุต (เชื้อ ธีรปญฺโญ น.ธ.เอก) อดีตเจ้าคณะตำบลอ่างทอง และอดีจเจ้าอาวาสวัดใหญ่อ่างทอง ณ เมรุพิเศษวัดใหญ่อ่างทอง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2554
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมมิก จำกัด 54/67-68,71-72 ซอย 12 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร.0-2864-0434-5, 08-1923-8825,08-1863-8418 โทรสาร.0-2864-3540 อีเมล์ sahadham@hotmail.com,sahadhammik@yahoo.com
เนื้อหาสำคัญ :  ประวัติและผลงานพระครูธีรญาณประยุต (เชื้อ ธีรปญฺโญ น.ธ.เอก) ,ประวัติวัดใหญ่อ่างทอง และแนวคิดทางธรรม จำนวน 80 เรื่อง

******************************

ไม่มีความคิดเห็น: