วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

ผู้ว่าราชการจังหวัด นักบริหาร นักพัฒนา สุเทพ โกมลภมร (พ.ศ.2554)

ชื่อหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด นักบริหาร นักพัฒนา สุเทพ โกมลภมร
โอกาสที่จัดพิมพ์  ที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ของนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 30 กันยายน 2554
เนื้อหา
  • คำนิยมต่างๆ ที่มีต่อนายสุเทพ โกมลภมร
  • 38 ปี..ที่ไต่ด้ามขวาน จากเมืองสองทะเล สู่เมืองพระราชา
  • เรื่องเก่าๆ ของเจ้าเมือง
  • เรื่องดีๆ ในชีวิต
  • ศัพท์เสียงจากพี่น้องสื่อมวลชน
  • จากเมืองลุงสู่เมืองราช
  • กว่าจะถึงวันนี้
  • ภาพการปฏิบัติงาน
  • ภาพครอบครัว
คณะทำงานจัดทำหนังสือ นายเจน  รัตนพิเชฎฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และคณะข้าราชการ
แจกจ่ายเป็นที่ระลึก  เมื่อ 28 กันยายน 2554
พิมพ์ที่ บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด  18/49 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.0-3425-9111,0-3425-3333,0-3425-9759
สถานที่พบ : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books


**********************************************

ไม่มีความคิดเห็น: