วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์ "ตักบาตรพระ 10,000 รูป จ.ราชบุรี" ปี 2554

รูปบน ด้านหน้า
รูปล่าง ด้านหลังแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์
โครงการตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดราชบุรี
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 06:00 น.
บริเวณถนนคฑาธร ตั้งแต่หอนาฬิกาโรงพยาบาลราชบุรี ถึงสี่แยกหลังสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี


***************************
อ่านเพิ่มเติม : ตักบาตรพระ 10,000 รูป พุทธโปเจคท์อภิมหาบุญ

ไม่มีความคิดเห็น: