วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

หนังสือคู่มือฯ...สร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

ชื่อหนังสือ : คู่มือร่วมด้วยช่วยกัน...สร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
สถานที่สร้าง : วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ผู้จัดพิมพ์ : โครงการสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ"
ผู้ดำริสร้าง : พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย
เนื้อหาในหนังสือ
  • ความหมายของเจดีย์
  • ความเป็นมาของโครงการ
  • แบบจำลองของพระมหาเจดีย์
  • ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
  • อานิสงส์คือผลบุญ
  • การจารึกชื่อ
  • วิธีการบริจาค
  • คำอนุโมนาและพรอันประเสริฐ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : พระมหาเจดีย์สมเด็จ


**************************************

ไม่มีความคิดเห็น: