วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

แผ่นพับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวราชบุรี (พ.ศ.2547)


ชื่อเอกสาร : แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวราชบุรี
จัดพิมพ์และแจกจ่ายฟรี : เนื่องในโอกาสจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "ราชบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม 2547
จัดทำโดย : จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย : โรงงาน, บริษัท, และห้างร้านต่างๆ



ไม่มีความคิดเห็น: