วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

ศตวรรษสมโภชวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ค.ศ.1904-2004ชื่อหนังสือ : ศตวรรษสมโภชวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ค.ศ.1904-2004
พิมพ์แจกจ่ายฟรี : เป็นหนังสืออนุสรณ์ในโอกาสสมโภช 100 ปี วัดอัครเทวดามีคาแอล ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
คณะผู้จัดทำ : ศตวรรษสมโภชวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง (ค.ศ.1904-2004) และ 169 ปีกลุ่มคริสตชนวัดดอนกระเบื้อง (ค.ศ.1835-2004)
ประธานจัดทำหนังสือ คุณปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล
บรรณาธิการ คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด
ความหนา 186 หน้า
ออกแบบและจัดพิมพ์ : บริษัท สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด โทร.0-2463-4195-6,0-2819-3220 โทรสาร. 0-2819-3221 (คุณเรืองรุ้ง  บุญรติวงศ์)


ไม่มีความคิดเห็น: