วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

สูจิบัตรงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติครั้งที่ 19 (พ.ศ.2553)สูจิบัตร : งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (19TH National Rover Moot Thailand 2010)
วันเวลาและสถานที่ชุมนุม : วันที่ 21-25 ตุลาคม 2554 ณ ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี
พิมพ์ที่ :  แยกสีประสานการพิมพ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร.0-4381-2949, 0-4381-2107
จัดทำโดย : คณะกรรมการบริหาร สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ สมัยที่ 17 ปี 2552-2553ไม่มีความคิดเห็น: