วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สมเด็จพระมหาสุรสิงหนาท ทหารเสือพระเจ้าตาก (พ.ศ.2545)ชื่อหนังสือ สมเด็จพระมหาสุรสิงหนาท ทหารเสือพระจ้าตาก
(ฉบับความเก่าของ "พระยาอณุชิต")
ผู้เขียน : พระยาอณุชิต
ISBN 974-90281-9-8
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับราชบุรี  ความตอนหนึ่งเล่าถึงตอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 นายสุดจินดา (บุญมา) (สมเด็จพระมหาสุรสิงหนาท) หนีพม่าทางเรือ มุ่งไปหน้าหลวงยกกระบัตรราชบุรี (ทองด้วง) ผู้เป็นพี่ชาย ถึงราชบุรีพบแต่เรือนร้าง ซึ่งตอนนั้นหลวงยกกระบัตรราชบุรี (ทองด้วง) และคุณนายนวล หนีพม่าเข้าไปในป่าด้านทิศเหนือ ซึ่งขณะนั้น คุณนายนวลมีครรภ์ 3 เดือน (ทรงครรภ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2) ฯลฯ
พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์บางกอกบุ๊ค กรุงเทพฯ
จัดจำหน่าย : บจก.ไพลินบุ๊คเน็ต
พิมพ์เมื่อ : พ.ศ.2545
ราคา 99 บาท
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

******************************

ไม่มีความคิดเห็น: