วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ครบรอบ 120 ปี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี (พ.ศ.2550)


หนังสือที่ระลึก ครบรอบ 120 ปี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี พ.ศ.2430-2550
แจกจ่ายในวันจัดงานครบ 120 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550 ณ ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ผู้จัดทำ  พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และนายไพโรจน์ หนุนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
พิมพ์และออกแบบที่ : บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด เลขที่ 1/5 ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3232-5534-5,0-3233-7518
ไม่จำหน่าย แจกจ่ายเป็นที่ระลึก

************************

ไม่มีความคิดเห็น: