วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

121 ปี โรงเรียนสุริยวงศ์ (พ.ศ.2553)


ชื่อหนังสือ 121 ปี โรงเรียนสุริยวงศ์
พิมพ์ในโอกาสครบรอบ 121 ปี โรงเรียนสุริยวงศ์ (พ.ศ.2432-2553)
ผู้จัดทำ  โรงเรียนสุริยวงศ์ เลขที่ 49 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3233-7255 ต่อ 104 มือถือ 08-6300-1049 โทรสาร.0-3235-0060 เว็บไซต์ http://www.suriyawongse.ac.th/
ออกแบบและพิมพ์ บริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จำกัด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3241-7031-2, 0-3242-5310 โทรสาร.0-3242-4145
ไม่จำหน่าย แจกจ่ายเป็นที่ระลึก 

ไม่มีความคิดเห็น: