วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

ราชบุรี 2562

ชื่อหนังสือ ราชบุรี 2562 
เนื้อหา  ประวัติรัชกาลที่ 1 และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีราชบุรี
ISBN 978-974-458-621-6
จัดพิมพ์โดย สำนักงานจังหวัดราชบุรี 
พิมพ์ที่ : เมืองราชการพิมพ์ ราชบุรี
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2561 
จำนวนที่พิมพ์ 2,500 เล่ม
โอกาสที่พิมพ์ นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่  
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books 

*******************

ไม่มีความคิดเห็น: