วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562

บรรยายชีวะประวัติและเหตุการณ์ (พ.ศ.2470-2490)

ชื่อหนังสือ บรรยายชีวะประวัติและเหตุการณ์ 
ผู้เขียน นายสละ จันทรวงศ์
เนื้อหา บันทึกเรื่องราวเกี่ยวเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ในราชบุรี
ระยะเวลาที่บันทึก พ.ศ.2470-2490
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books 

********************

ไม่มีความคิดเห็น: