วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราชบุรีในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2562)

ชื่อหนังสือ ราชบุรีในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2
ผู้เขียน พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชบุรีศึกษา
ISBN 978-974-458-625-4
เนื้อหา เหตุการณ์ในราชบุรี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
จัดพิมพ์โดย สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร.032-337-890
พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 เล่ม
พิมพ์เมื่อ : มกราคม 2562

พิมพ์ที่ เมืองราชการพิมพ์ ราชบุรี โทร.032-323-777
ราคา ไม่จำหน่าย แจกฟรี
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

ดูหนังสือออนไลน์ที่ http://online.pubhtml5.com/bvmn/hebr/

************************

ไม่มีความคิดเห็น: