วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บรรพชนฮากกา/ฮากกาจู่จุ่ง (พ.ศ.2561)

                                                                                                                                                                                                                       
ชื่อหนังสือ บรรพชนฮากกา/ฮากกาจู่จง
ผู้เขียน ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ และสมชาย  พิเชษฐพันธ์ 
ISBN 978-616-468-002-9
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับราชบุรี  ชาวฮากกาในพื้นที่ จ.ราชบุรี
พิมพ์ที่ : บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (1993) จำกัด
พิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2561 
จำนวนที่พิมพ์ 2,000 เล่ม
ราคา ไม่ขาย แจกฟรี ไม่สงวนลิขสิทธิ์
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books 
ผู้บริจาคให้ห้องสมุด นายสมชัย ชัยวีรสกุล

*****************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ไม่มีความคิดเห็น: