วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สรุปข่าวสงคราม พ.ศ.2484-2488 ด้านอาเซีย (พ.ศ.2488)
ชื่อบันทึก สรุปข่าวสงคราม พ.ศ.2484-2488
บันทึกโดย นายสละ จันทรวงศ์ หน่วยเสรีไทย กองต่อต้านและวินาศกรรม สมรภูมิบ้านโป่ง จ.ราชบุรี กาญจนบุรี
เนื้อหาที่สำคัญ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ จ.ราชบุรี ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 พร้อมภาพวาดประกอบ 
ห้วงเวลาที่บันทึก พ.ศ.2484-พ.ศ.2488
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

..................................

ไม่มีความคิดเห็น: