วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (พ.ศ.2557)

ชื่อหนังสือ "ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"
ชื่อภาษาอังกฤษ Ratchaburi : City of Art and Eco-Tourism
จัดทำเมื่อ ประมาณ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557
จัดทำโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี โทร.0-3232-2028, 0-32315372
พิมพ์ที่ บจก.เพชรเกษมพริ้นติ๊ง กรุ๊ป โทร.0-3245-9759,0-3425-9111
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : Ratchaburi Books

****************

ไม่มีความคิดเห็น: