วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

เที่ยวหลากหลายสไตล์ราชบุรี (พ.ศ.2550)

ชื่อหนังสือ เที่ยวหลากหลายสไตล์ราชบุรี
จัดทำแจกจ่ายเมื่อ ประมาณ พ.ศ.2559
จัดทำโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี โทร.0-3232-2028, 0-32315372
พิมพ์ที่ บจก.ลีโอ แลนเซ็ท
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา (My Books)

*******************

ไม่มีความคิดเห็น: