วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

แผ่นศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์ นายพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

แผ่นศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์ นายพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
พระบิดาทหารช่าง
ซึ่งประดิษฐานบริเวณหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง
ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: