วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ทรัพยากรธรณีสัญลักษณ์ของจังหวัด


ชื่อหนังสือ : ทรัพยากรธรณีสัญลักษณ์ของจังหวัด
เนื้อหา : ทรัพยากรธรณีที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย
จัดทำโดย : กรมทรัพยากรธรณี
พิมพ์ : ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 1,500 เล่ม
ISBN 978-974-226-471-0
ดาวน์โหลดหนังสือ

ไม่มีความคิดเห็น: