วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

สูจิบัตรงาน "ที่นี่ชยราชบุรี เล่าขานวัฒนธรรมไทย" (พ.ศ.2553)


สูจิบัตร งาน "ที่นี่ชยราชบุรี เล่าขานวัฒนธรรมไทย" เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดราชบุรี เมื่อ วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวรณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และบริเวณถนนวรเดช อ.เมือง จ.ราชบุรี ในโครงการสืบสานงานวัฒนธรรมแผ่นดินเมืองชยราชบุรี วิถีลุ่มน้ำแม่กลอง ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy ) โดยจังหวัดราชบุรีได้บูรณาการ ร่วมกับโครงการถนนวัฒนธรรม ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และโครงการถนนคนเดิน (อนุรักษ์วัฒนธรรม) ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
สถานที่พบ : ห้องสมุดราชบุรีศึกษา
จัดพิมพ์โดย : สำนักงานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี

********************************

ไม่มีความคิดเห็น: